Piimaveiste geneetiline hindamine

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS (EPJ)  teeb piimakarja jõudlustunnuste, välimikutunnuste, udara tervise tunnuste ja taastootmistunnuste geneetilist hindamist kolm korda aastas. 1998. a veebruarist alates osaleb EPJ Interbulli rahvusvahelises pullide hindamises eesti holsteini tõu baasil hinnatud pullide hindamisandmetega Interbulli holsteini tõugude grupis ja alates 2004. a maist eesti punase tõu baasil hinnatud pullide hindamisandmetega Interbulli punaste tõugude grupis.

Tipp-pullide aretusväärtuste päringud

Järgnevate linkide kaudu saab pärida nii EPJ-s kui ka Interbullis hinnatud pullide järjestusi erinevate aretustunnuste järgi ning samuti ülevaateid konkreetse pulli hindamistulemustest.

EHF pullid | EPK pullid | Pullid Interbulli skaalal | Interbull Proofs

 

Geneetilise hindamise baas ja tulemused

Geneetilise hindamise käigus korrigeeritakse kõikide hindamises olevate loomade hinnatava aretustunnuse väärtus geneetilise baasi moodustavate lehmade vastava aretusväärtuse keskmise võrra.

2024. aastal:

  • tulemused avaldatakse koos Interbulli hindamistulemustega 2. aprillil, 13. augustil ja 3. detsembril
  • geneetilise hindamise baas: aastatel 2014-2018 sündinud lehmad

 


Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
 
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)