Piimaveiste geneetiline hindamine

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS (EPJ)  teeb piimakarja jõudlustunnuste, välimikutunnuste, udara tervise tunnuste ja taastootmistunnuste geneetilist hindamist kolm korda aastas. 1998. a veebruarist alates osaleb EPJ Interbulli rahvusvahelises pullide hindamises eesti holsteini tõu baasil hinnatud pullide hindamisandmetega Interbulli holsteini tõugude grupis ja alates 2004. a maist eesti punase tõu baasil hinnatud pullide hindamisandmetega Interbulli punaste tõugude grupis.

Tipp-pullide aretusväärtuste päringud

Järgnevate linkide kaudu saab pärida nii EPJ-s kui ka Interbullis hinnatud pullide järjestusi erinevate aretustunnuste järgi ning samuti ülevaateid konkreetse pulli hindamistulemustest.

EHF pullid | EPK pullid | Pullid Interbulli skaalal | Interbull Proofs

 

Geneetilise hindamise baasaasta ja tulemused

Geneetilise hindamise käigus korrigeeritakse kõikide hindamises olevate loomade iga aretustunnuse väärtus konkreetsel etteantud aastal ehk hindamise baasaastal sündinud lehmade vastava aretusväärtuse keskmise võrra. 

2020. aastal:

  • tulemused avaldatakse koos Interbulli hindamistulemustega 7. aprillil, 11. augustil ja 1. detsembril
  • hindamise baasaasta = 2015

 


Viimati uuendatud 08.04.2020

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
Faks 738 7702
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)