Piimaveiste jõudlusandmete kogumise koolitusprogramm ning jõudlusandmete koguja tunnistuse saamise nõuded ja tunnistuse väljastamise kord

Kinnitatud JKK direktori käskkirjaga nr 1-2/11, 20.09.2010 ning tunnustatud Veterinaar- ja Toiduameti otsusega nr 302, 22.09.2010

1. Piimaveiste jõudlusandmete koguja koolitamine
1.1 Käesoleva korra aluseks on Põllumajandusloomade aretuse seaduse § 20 (RT I 2002, 96, 566).
1.2 Piimaveiste jõudlusandmete koguja koolituse viib läbi Jõudluskontrolli Keskuse töötaja.
1.3 Piimaveiste jõudlusandmete kogumise koolitusprogramm:
1.3.1 Põllumajandusloomade arvestuse pidamine;
1.3.2 Piimaveiste jõudluskontrolli reguleeriv seadusandlus;
1.3.3 Piimaveiste jõudluskontroll
1.3.3.1 Kontroll-lüpsi läbiviimine;
1.3.3.2 Sündmuste kogumine ja edastamine;
1.3.3.3 Toodangu arvestamise põhimõtted;
1.3.3.4 Jõudlusandmete kontroll;
1.3.4 Jõudluskontrolli trükised;
1.3.5 Piimajõudlusprogramm Vissuke;
1.4 Piimaveiste jõudlusandmete kogumise koolituse materjalid on Piimaveiste jõudluskontrolli käsiraamatuna.

2. Piimaveiste jõudlusandmete koguja tunnistuse väljastamine
2.1 Jõudlusandmete koguja tunnistuse omanik omab ülevaadet p 1.2 nimetatud valdkondadest.
2.2 Kõik tunnistused registreeritakse JKK andmebaasis. Tunnistuste kohta peab arvestust JKK.
2.3 Jõudlusandmete koguja tunnistusel on tunnistuse number, isiku nimi, kellele on tunnistus välja antud, väljaandmise kuupäev, kehtivusaja lõpu kuupäev (kehtivusega mitte üle 5 aasta) ning JKK direktori allkiri. Jõudlusandmete koguja tunnistuste omanikud avalikustatakse JKK veebilehel.

3. Jõudlusandmete koguja tunnistuse kehtetuks tunnistamine
3.1 Jõudlusandmete koguja tunnistus võidakse Jõudluskontrolli Keskuse poolt tunnistada kehtetuks juhul, kui jõudlusandmete koguja poolt teenindatavas karjas on jõudlusandmed valeandmete esitamise tõttu kehtetuks tunnistatud.
3.2 Tunnistuse kehtetuks tunnistamisest teavitatakse jõudlusandmete kogujat, jõudlusandmete koguja poolt teenindatavaid loomapidajaid. Jõudlusandmete koguja nimi kustutatakse JKK veebilehel avaldatud jõudlusandmete kogujate nimekirjast.
3.3 Jõudlusandmete koguja saab taotleda uut tunnistust pärast jõudlusandmete kogumise koolituse läbimist ning ankeet-küsitluse sooritamist.


Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
 
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)