Veiste märgistamine

Nõuded veiste märgistamisel

Veiste märgistamine ja registreerimine toimub vastavalt maaeluministri 25. novembri 2021. a määrusele nr 74 “Põllumajanduslooma märgistamise ja registreerimise ning veisepassi väljastamise kord, põllumajanduslooma tapmisest ja hukkumisest ning kõrvaldamisest teavitamise kord ning identifitseerimisvahendi eemaldamise ja asendamise nõuded” (RT I, 27.11.2021, 2) ja Euroopa Liidu otsekohalduvatele õigusaktidele.

Veis märgistatakse 20 päeva jooksul alates looma sündimise päevast. Kui loom viiakse ühest karjast teise või tapamajja varem, tuleb ta enne karjast väljaviimist märgistada. Märgistamiseks kasutatavad kõrvamärgid kinnitatakse selleks ettenähtud märgistamistangidega looma mõlemasse kõrva. Kõrvamärgid kinnitatakse kõrva nii, et märgi nupuga osa jääb looma kõrva siseküljele ning teravikuga osa kõrva välisküljele.

Kõrvamärgid väljastatakse loomapidajale üksnes tema karja loomade märgistamiseks. Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS (EPJ) võib veise kõrvamärke loomapidajale väljastada vaid koguses, mis katab loomapidaja karja emasloomade arvust lähtuva kõrvamärgivajaduse kuni üheks aastaks.

Loomapidaja täidab veise märgistamise kohta vastava vormi ja esitab selle Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) looma registreerimiseks seitsme päeva jooksul arvates märgistamise päevast.

Veise märgistuse kadumisel või loetamatuks muutumisel esitab loomapidaja PRIAle sellekohase teate kahe päeva jooksul arvates kadumisest. EPJ väljastab 20 päeva jooksul teate saamisest loomaomanikule uue kõrvamärgi ehk nn asenduskõrvamärgi (vt  Hinnakiri ), millel on veise endine registrinumber. Asenduskõrvamärk tuleb looma kõrva kinnitada seitsme päeva jooksul arvates selle EPJst väljastamisest.

Veiste märgistustarvikud

Veise kõrvamärke on kahte liiki: plastkõrvamärgid ja elektroonilise transpondriga (kiibiga) kõrvamärgid ehk EID-märgid.

Plastkõrvamärgid on plastikust ja kollast värvi. Kõrvamärk koosneb kahest osast: nupuga osa ning teravikuga osa. Mõlemale osale on trükitud EPJ logo, Eesti ISO-kood “EE” ning 10-kohaline looma registrinumber. Lisaks on kõrvamärgil sama informatsiooni kandev ribakood.

EID-märk koosneb kahest osast (esimene ehk nupuga osa ning tagumine ehk teravikuga osa). Esimene osa on veidi paksem ning selles on kiip, milles kasutatakse HDX-tehnoloogiat ja mis vastab ISO standarditele 11784 ja 11785. Kiibile on salvestatud looma registrinumber. EID-märk kinnitatakse veise vasakusse kõrva.
Lisaks salvestatud infole on registrinumber kõrvamärgile ka trükitud. Seega on veist võimalik identifitseerida nii spetsiaalset lugejat kasutades kui visuaalselt. EID-märke on kahesuguseid - väikesed nööbikujulised ja suured. Suured EID-märgid sarnanevad välimuselt plastmärkidele, kuid märgi ülaosas on ka kiip.

Kõrvamärke on võimalik valida kahelt tootjalt, nii Allflex (Prantsusmaa) kui Datamars (Šveits) pakuvad plastkõrvamärke ja elektroonilisi märke (vt Hinnakiri).

Veiste kõrvamärgid

Allflex Ultra Allflex Ultra suur Allflex Ultra suur,
suure kontrolljärguga
Datamars
Allflex Ultra EID-
märgid, tavaline ja elektrooniline
Allflex Ultra EID-
märgid, tavaline ja
suur elektrooniline
Datamars EID-
märgid, tavaline ja elektrooniline
Allflex suur EID lisa-/asendusmärk
Allflex EID
lisa-/asendusmärk
Allflex korduvkasutatav EID-märk Teravik Allflex korduvkasutatavale EID-märgile

Veiste DNA-kõrvamärgid

Caisley 1 kapsliga Caisley 2 kapsliga Caisley EID + DNA Allflex EID + DNA

Märgistamistangid

Veiste märgistamiseks pakume kolme tüüpi Allflexi märgistamistange ning ühte tüüpi Datamarsi märgistamistange.

Plast- ja EID-märkidele
(Allflex)
Plast- ja EID-märkidele, liikuva nõelaga
(Allflex)
Plast- ja EID-märkidele, poolautomaatsed
(Allflex)
Plast- ja EID-märkidele
(Datamars)

Kõrvamärkide ja tangide sobivus

Sobib: Ei soovitata: Ei sobi:

Märgistustangid⇨
Kõrvamärgid ⇩
Allflex Allflex liikuva nõelaga Allflex Ultra pool-automaatsed Allflex pool-automaatsed Datamars
 
Allflex Ultra
Datamars
Allflex Ultra suured
Allflex Ultra tavaline & elektrooniline
Datamars
tavaline & elektrooniline
Allflex Ultra tavaline & suur elektrooniline
Allflex korduvkasut. elektroonilised
komplekt
Allflex lisa/asendusmärk elektrooniline

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
 
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)