Karjatervise protokoll

Piimaveiste programmi Vissuke kasutajatel, kes taotlevad loomade tervist edendavate kõrgemate majandamisnõuete toetust, on võimalus luua igakuine karjatervise aruanne kasutades Vet. andmed – Aruanded – Karjatervise aruanne – Aruande tegemine. Karjatervise protokoll hõlmab piimaveiste jõudluskontrolli andmetele lisaks ka väga palju erinevaid näitajaid lehmade ning noorkarja tervise ja sigimisnäitajate kohta. Mida rohkem andmeid EPJ-i andmebaasis registreeritakse (jalgade tervishoiu näitajad, noorkarja kaalumistulemused, haigestumised ja raviandmed), seda rohkem tulemusi on protokollis.

Aruanne luuakse iga tegevuskoha (ehitise) kohta. Loomapidajal on võimalik Vissukesest karjatervise aruanne enda arvutisse laadida (Excel, PDF) ning edastada nõustavale loomaarstile või vajutades linki "Saada PRIA-sse" see edastada PRIA-sse. Enne protokolli saatmist PRIA-sse on vaja veenduda, et kõik aruandeperioodi sündmused (poegimine, karjast väljaminek, karjatulek) on nii EPJ-i kui PRIA-sse esitatud. EPJ-i liidese abil saadud andmed on e-PRIA-s eeltäidetud ja halli taustaga ning neid muuta ei saa. Ülejäänud andmeväljade täitmiseks saab kasutada märget „Ei kohaldu“ või „0“ (null). Märget „Ei kohaldu“ kasutada juhul, kui see näitaja selles tegevuskohas (antud perioodi kohta) ei kohaldu (näiteks kui ehitises on vaid noorloomad, siis ei saa täita lehmade kohta küsitavaid andmeid). „0“ (null) aga siis, kui konkreetset haigust antud perioodil ei esine. Protokollis tuleb täita kõik lahtrid. Kui kõik on korrektselt täidetud, saab nupuga ”Esita protokoll” aruande e-PRIA-s salvestada.

Jaanuarikuu aruannete edastamisel ilmnesid mõned iseärasused. Kui ettevõttes liigutatakse ühe kuu jooksul aktiivselt loomi erinevate ehitiste vahel, siis haiguste protsent karjatervise protokollis võib-olla üle 100. Näiteks: emakapõletike % karjas iseloomustab lehmade, kellel on aruandekuul diagnoositud emakapõletik, osakaalu kõigist viimase kolme kuu jooksul poeginud lehmadest. Allolevas näites diagnoositi aruandekuul konkreetses ehitises emakapõletik 20 lehmal. Kuid viimase kolme kuu jooksul on selles ehitises poeginud 10 lehma. Ülejäänud poegimised registreeriti aga teises ehitises. Sellest tuleneb arvutuslikult ka 200%.  

Piimaveiste karjatervise aruande eesmärgiks on ennetada karjas tekkida võivaid probleeme või avastada juba tekkinud probleemid kiiremini. Andmete analüüsimiseks sobib kõige paremini  „Kogu kari“ vaade.

Regulaarsel andmete registreerimisel EPJ andmebaasi on karjatervise protokolli saamine mugav ja kiire. Need ettevõtted, kes registreerivad EPJ-s karja erinevaid terviseandmeid ja noorkarja kaalumistulemusi, peavad pärast PRIAsse esitamist karjatervise protokollis lisaks täitma vaid mõned read – 94% andmetest on Vissukeses moodustatud karjatervise protokollis juba olemas.

Merle Lillik, EPJ jõudluskontrolli spetsialist

Tagasi EPJ Sõnumitesse.

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
 
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)