Sündmuste esitamine EPJ kaudu PRIAsse muutus

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi (EPJ) ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) koostöö tulemusena muutus andmevahetus kahe asutuse vahel loomapidajale mugavamaks.

See tähendab, et kui loomapidaja on EPJ veebirakenduses Vissuke või Liisu valinud veiste sündmuste (poegimine, märgistamine ja karjast väljaminek) registreerimiseks EPJ+PRIA versiooni, ei pea ta pärast andmete EPJst PRIAsse saatmist enam neid PRIAs üle kinnitama. Vissukes ja Liisus kuvatakse sündmuse saatjale, kas andmete edastamine PRIAsse õnnestus või mitte.

Sündmuste registreerimisel on toimunud ka mõned olulised muutused, millega tuleb arvestada:

  • Looma tapmisel tuleb registreerida ka tapmise koht/tapamaja, mille valik on rippmenüüst lähtuvalt PRIAs registreeritud tapamajadele ja mida EPJ iseseisvalt muuta ei saa.
  • Tapmine oma tarbeks ehk „lihatapp“ on lubatud valik ainult füüsilistele isikutele!

Vissukese ja Liisu kaudu saavad sündmusi PRIAsse edastada vaid need ettevõtte töötajad, kellele on PRIAs antud ettevõtte andmete registreerimise õigused.

Sündmuste esitamine Vissukeses

Seda, kellel on ettevõtte andmete registreerimise õigused PRIAs, saab Vissukese peakasutaja vaadata lingil Vissuke-Seaded-Kasutusõigused. Volitusi saab loomapidaja uuendada e-PRIA menüüpunktis „Esindusõigused ja volitused“.

71_pria1.png

Kui poegimise/märgistamise või väljamineku andmed on Vissukese menüüs Sündmused täidetud ja serverile saadetud, liiguvad PRIAsse edastatavad andmed Vissukese PRIA märkmikku (Vissuke – Sündmused – Ülevaade – PRIA – Märkmik). Seal saab PRIAsse saadetavad sündmused veel korra üle vaadata ja vajadusel parandada ära ehitise number või sündmuse kuupäev (nt märgistamise kuupäev).  Kui viga on mujal (näiteks looma number, sünniaeg või sündinud vasika sugu on läinud valesti), tuleks rida Vissukese märkmikust kustutada.  Kuna EPJi on andmed juba esitatud, saab vea avastamisel  pöörduda EPJ klienditeenindaja poole, kes sündmuse EPJ andmebaasist kustutab. Pärast seda on võimalik sündmus uuesti registreerida ja ka PRIAsse saata.

Kui andmete esitajal PRIA-õigused puuduvad, kuvatakse talle Vissukese PRIA märkmikus sellekohane teade.

71_pria2.png

Et sündmuste esitaja saaks kindel olla, millised sündmused on PRIAsse läinud ja millised mitte, on  Vissukeses ülevaade  esitatud sündmustest. Info on kättesaadav linkidel: Vissuke – Sündmused – Ülevaade – PRIA - Karja sündmused PRIAs ja Sündmuste esitamine. Samad lingid on nähtavad ka Üle karja menüüribalt.

71_pria3.png
71_pria4.png

Karja sündmused PRIAs vaates on näha, milliste loomade millised sündmused on valitud perioodil PRIAsse esitatud. Kui staatuseks on märgitud „Kinnitatud“ ja kirjereal on ka dokumendi number, on sündmus PRIAsse esitatud. Kui staatuseks on „Esitamata“, tuleb andmed Vissukese PRIA märkmikus üle kontrollida ja PRIAsse esitada. Kui  sündmuse staatus on „Vigane“, saab vea koodil klikkides näha, millest viga võib tuleneda. 

71_pria5.png
71_pria6.png

 Vaates Karja sündmuste esitamised PRIAs on näha, kes ja milliseid sündmusi PRIAsse valitud perioodil esitanud on. Loomade arvul klikkides on kättesaadav ka loomade nimekiri.

71_pria7.png
71_pria8.png

Sündmuste esitamine Liisus

Liisu kaudu saab PRIAsse saata lihaveiste poegimise/märgistamise ja karjast väljamineku andmeid. Selleks, et poegimine, märgistamine ja karjast väljaminek nii EPJ kui PRIA andmebaasis ühe sisestamisega registreerida, tuleb Liisusse logida ID-kaardiga, Smart-IDga või Mobiil-IDga.

Poegimise/märgistamise esitamiseks on vaja täita vajalikud väljad poegimiste esitamise töövahendis (Liisu – Sündmused – Poegimised). Vasikad tuleb kindlasti esitada registrinumbriga ja täita ka märgistamise kuupäev. Andmete sisestamisel on automaatkontroll, kas kõrvamärk on ettevõttele müüdud ja kas see ei ole juba kasutusel.

71_pria9.png

Karjast väljamineku registreerimisel on Liisu Sündmused menüüs kaks valikut. Kui registreerida soovitakse looma hukkumist, kadumist või lihatööstusesse saatmist, tuleb valida Hukk/Kadu/Tapale + PRIA , loomade elusmüüki saab registreerida lingil Elusmüük + PRIA.

Looma hukkumisel, kadumisel või tapamajja saatmisel tuleb lisaks jõudluskontrollis vajalikele andmetele (loom, väljamineku kuupäev ja põhjus ning rümba kvaliteedinäitajad) täita ka PRIA poolt nõutud väljad: Tapmise koht või hukkumine, Tapmise tüüp või hukk, Tapamaja. Rippmenüüdest saab valida sobiva koha, tüübi ja tapamaja. Valik Lihatapp on lubatud valik vaid füüsilise isiku jaoks!

Elusmüügi registreerimisel on vajalik teada uue omaniku kliendikoodi ja PRIA tegevuskoha registrinumbrit (ehitise koodi).

Kui sündmused on salvestatud, avaneb vaade, kus andmed enne PRIAsse saatmist üle kontrollida ja kui kõik on õige, siis PRIAsse edastada. Kui Liisu kasutajal ei ole PRIAs ettevõtte andmete registreerimise õigust, kuvatakse ekraanil sellekohane teade.

71_pria10.png

Selleks, et loomapidaja saaks kontrollida, kas sündmused on PRIAsse esitatud, on Liisu Sündmuste menüüs link PRIA raport.

71_pria11.png

Kui sündmuse real on staatus „Kinnitatud“ ja ka dokumendi number kirjas, on sündmus PRIA poolt vastu võetud.

71_pria12.png

 

Tagasi EPJ Sõnumitesse.

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
 
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)