Madalam SRA piirarv

Piret Kalmus
Suurloomakliinik, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituut, Eesti Maaülikool

Somaatilised rakud on verest piima siirdunud valgelibled ning piimanäärme epiteelirakud ja nende arvu määramist (SRA) kasutatakse karjade udaratervisealases töös üle maailma. Vere valgeliblede (98-99% kogu SRA-st) ülesandeks piimas on udarapõletikku põhjustavate mikroobide äratundmine, organismi alarmeerimine, bakterite hävitamine ja surnud koetükikeste eemaldamine. Niipea, kui nisajuha kaudu on udarasse tunginud haigustekitajad, reageerib organism udarapõletikuga, mille tunnuseks on kas ainult SRA tõus (subkliiniline (varjatud) udarapõletik) või lisanduvad ka piima muutused (kliiniline udarapõletik). Mõlemal juhul on tegemist siiski kiiresti tekkiva põletikuga. Seega, SRA suurenemine lehmapiimas viitab põletikuprotsessile udaras, st. on tekkinud udara vastusreaktsioon mingile ärritile. Peamiseks „ärritiks“ on nisajuha kaudu udarasse tunginud bakterid.

Somaatiliste rakkude arvu järgi saab kaudselt hinnata, kas udaras tegutsevad udarapõletikku põhjustavad bakterid või mitte, sest kõik kaasaegsed udaratervise kontrolli võtted on suunatud udarapõletikke põhjustavate bakterite tuvastamisele karjas, nende leviku tõkestamisele ning toime vähendamisele keskkonnas.

Tihti tekib küsimus, millist SRA piirväärtust kasutada, et kõige täpsemini olemasolevat udaranakkust ennustada. Täpset piirväärtust pole, sest piima SRA muutused sõltuvad väga paljudest teguritest. Siiski on teada, et nakkusvabas udaraveerandis on SRA valdavalt alla 100 000 rakku/ml-s. Kuna udarapõletikke põhjustavaid mikroobe on palju ning lehma organism reageerib erinevatele haigustekitajatele erineva raskusastmega põletikuga, siis varieerub ka SRA. Mida suurem on lehma üldpiima SRA, seda suurema tõenäosusega on lehmal vähemalt üks udaraveerand nakatunud.

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS on siiani kasutanud udarapõletiku olemasolu hindamiseks lehma üldpiima SRA piirväärtust 250 000 rakku/ml. Paljude teadusuuringutega on tõestatud, et lehma SRA suurenedes üle 200 000 raku ml-s piimas, on 75 protsendil juhtudest vähemalt üks lehma udaraveerand nakatunud. Samas leitakse udaranakkuseid ka lehmadel, kelle SRA jääb 100 000-200 000 vahele või isegi alla selle. Eesti karjade udaratervis on küll aastatega väga palju paranenud, kuid udaranakkuste täpsemaks tuvastamiseks ning udaratervisealase töö tõhustamiseks oleks mõistlik kasutada madalamat SRA piirväärtust.

Kui lehma SRA ületab 150 000 rakku/ml, on 65% tõenäosusega lehma mõnes udaraveerandis udarapõletikku põhjustav bakter. Samas, kui rakuarv jääb alla 150 000 on tõenäosus 60%, et lehm on nakkusvaba. Erinevad uuringud on leidnud, et lehma piimatoodang hakkab vähenema ja piima koostis muutuma, kui SRA ületab 100 000 rakku ml-s, sest udaraveerandites olev põletik kahjustab piima tootvaid rakke. Seetõttu toob madalama SRA piirarvu kasutamine kasu karja udaratervise parandamises ning õigete otsuste tegemises.

Sellest lähtuvalt muudetakse jaanuarikuu jooksul jõudluskontrolli udaratervise analüüsides lehma üldpiima SRA piirarvu näitajat. Uueks piirarvuks on 150 000 rakku/ml.

Uue madalama piirarvu kasutuselevõtuga udaratervise olukord karjas ei muutu halvemaks ega paremaks, küll aga suureneb udaratervise analüüsides varjatud udarapõletikega lehmade osakaal mõnevõrra, samuti uute udarapõletikega ja ka krooniliste udarapõletikega loomade arv.

Karja eesmärgiks võiks seada:

1) karja keskmine SRA kuus: alla 150 000 raku/ml;

2) varjatud udarapõletikuga (SRA üle 150 000 raku/ml) lehmade osakaal: alla 15%;

3) uute udarapõletike osakaal kuus: alla 8%;

4) kroonilisi udarapõletikke põdevate loomade osakaal alla: 10%;

5) udarapõletike levimise hinne, s.t uute, tekkinud udarapõletike ja tervistunud lehmade suhe: alla 1.


Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
 
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)