Piimaveiste jõudluskontrolli sündmuste koodid
(kehtivad alates jaanuar 2008. a)

Väljaminek


Looma karjast väljamineku registreerimisel esitatakse väljamineku kuupäev ning –põhjus.

Väljamineku põhjused:

Lehmad:
21 Elusmüük
22 Vanus
23 Madal toodang
24 Udara vead
25 Udara ja nisade traumad
26 Mastiit
27 Sigimisprobleemid
28 Günekoloogilised haigused
29 Abort
30 Raske poegimine
31 Jäsemete vead
32 Jäsemete traumad
33 Jäsemete haigused
34 Ainevahetushaigused
35 Poegimishalvatus
36 Seedeelundite haigused
37 Hingamiselundite haigused
38 Nakkushaigused
39 Muud traumad
40 Kadumine
41 Õnnetusjuhtum
42 Halb iseloom
43 Halb lüpstavus
44 Muud põhjused
Noorloomad:
51 Elusmüük
52 Sigimisprobleemid
53 Abort
54 Jäsemete haigused
55 Ainevahetushaigused
56 Seedeelundite haigused
57 Hingamiselundite haigused
58 Nakkushaigused
59 Välimiku vead
60 Traumad
61 Kadumine
62 Õnnetusjuhtum
63 Muud põhjused
64 Nuumveise realiseerimine lihaks
65 Vasikas lihatootmiseks

Põhjust 64

palume kasutada sellisel juhul, kui veist on peetud lihatootmise eesmärgil ning ta realiseeritakse tapaküpseks saamisel.

Põhjusega 65

saab piimajõudluskontrollist välja kanda loomad, keda ei peeta piimatootmise eesmärgil ning keda ei plaanita edaspidi kasutada suguloomana (nt paarituspullina). Nimetatud põhjust saab kasutada vaid pullvasikate või liha- ja piimatõu ristandlehmikutepiimajõudluskontrollist väljakandmiseks.

Poegimine


Poegimise registreerimisel esitatakse poegimise kuupäev, poegimise kulg, vasika sugu, vasika number, vasika suurus või mass ning vajadusel märge väärarendi kohta.
Mitmikute sünnil kirjutatakse “Laudalehele” või registreeritakse Vissukeses iga vasika sugu, number ning suurus või mass ning vajadusel märge väärarendi kohta. “Laudalehel” kirjutatakse vasikate andmed poeginud lehma lahtrisse eraldi ridadena.

Poegimise kulg:


0 Abita
1 Abiga
2 Vet. abi
3 Keisrilõige

Sugu:


Vasika sugu registreeritakse tähega L või P. Vasika sugu registreeritakse ka surnultsünni puhul. Surnultsündinuks loetakse vasikas, kes sündis surnult või suri 24 tunni jooksul pärast sündi.
L - Lehmik
P - Pullik
SL - Surnultsündinud lehmik
SP - Surnultsündinud pullik

Väärareng:


0 Normaalne
1 Väärareng

Vasika suurus:


V – Väike: EHF, EPK, muud tõud < 33 kg; EK < 26 kg
K – Keskmine: EHF, EPK, muud tõud 33–43 kg; EK 26–36 kg
S - Suur: EHF, EPK, muud tõud > 43 kg; EK > 36 kg

Vasika suuruse registreerimisel tuleb edastada vasika suurus või mass (mitte mõlemad!). JKK märgitud suuruse järgi vasika sünnimassi ei arvuta, küll aga määrab märgitud massi järgi vasika suuruse.
Otsuse tegemisel, kas edaspidi registreerida vasika sünnimass või suurus, palume arvestada, et sünnimassi registreerimine annab edaspidi võimaluse juurdekasvu arvutamiseks. Kui vasikal on registreeritud suurus, ei saa JKK juurdekasvu arvutada.
Väärarengut ning vasika suurust on võimalik registreerida ka surnultsünni puhul.

Esmaspoegimise

korral märgitakse sündmuste esitamisel “Laudalehel” rist lahtrisse 1. pg/lehmik, märge X, Vissukese kaudu esitamiseks on eraldi sündmus Lehmiku poegimine. Vajadusel on võimalik muuta esmaspoeginud lehma inventarinumbrit, märkides lahtrisse Lehmiku inv nr endise inventarinumbri ning lahtrisse Inv.nr uue numbri.

Abort


Abort registreeritakse eraldi sündmusena, märkides sündmuse tunnusena AB ja registreerides kuupäeva.
Võimalik on registreerida ka lehmikutel toimunud abordid, märkides “Laudalehele” lehmiku numbri, sündmuse koodi ning kuupäeva ning märkides risti lahtrisse 1. pg/lehmik, märge X.
Vissukese kaudu esitades on eraldi sündmus Lehmiku abort.
Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
Faks 738 7702
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)
  • Mobiiltelefoni number

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)