Udara lüpsieelsest ettevalmistusest sõltub lüpsi efektiivsus

Kas lüpsate oma lehmi efektiivselt ning samal ajal on lehmade toodang ja piima kvaliteet soovitud tasemel? Sõltumata sellest, milline lüpsirutiin on farmis välja kujunenud, on selle eesmärgiks piimavoolu alguse ja lüpsiseadme allapaneku aja sünkroniseerimine. Lüpsiaparaadi allapanek peab olema kindel ja rahulik ning nisad kuivad ja puhtad.

Piima väljutamine on refleks. Soovitud efektiivsuse tagamiseks on oluline mõista piima väljutamise füsioloogiat. Piim on udaras "ladustatud" kahe fraktsioonina:

  1. tsisternaalne fraktsioon, mis lüpsi alguses on nisades ja suurtes piimajuhades kohe olemas ning mis moodustab umbes 20% kogu väljalüpstavast piimast;
  2. alveolaarne fraktsioon, mis asub udara alveoolides ja peentes piimajuhades.

Katkematu piimavoolu tagab piima liikumine nende kahe "lao" vahel. Piima väljutamise käivitajaks on oksütotsiin, mille vereringesse jõudmise eelduseks on nisade/udara mehhaaniline ärritamine-stimuleerimine.

Minimaalne nisade stimuleerimise aeg on 15 sekundit, mis peaks sisaldama nisade lüpsieelset deso, eellüpsi, nisade puhastamist ja kuivatamist. Piisava oksütotsiinitaseme saavutamisel tõuseb näärmekoe rakkude kontraktsioonide toimel udarasisene rõhk ning piim surutakse suurtesse piimajuhadesse ja nisadesse.

Ka ajastusel on väga suur mõju lüpsi efektiivsusele. Kui aeg udara ettevalmistamise algusest kuni lüpsiaparaadi allapanekuni ei ole kooskõlas oksütotsiini eritumise ja piima sõõrdumisega, võib tulemuseks olla piimavoolu ajutine peatumine. Piimavool võib peatuda kas osaliselt või täielikult ning selle põhjuseks on asjaolu, et tsisternaalne piim lüpstakse välja enne, kui alveolaarne piim suurtesse piimajuhadesse ja nisadesse jõuab.

Praktikas tähendab see, et varsti pärast lüpsiaparaadi allapanekut jääb kollektor tühjaks/kuivaks. Sellise olukorra vältimiseks on soovituslik aeg udara stimuleerimise ehk lüpsiks ettevalmistamise algusest kuni seadme allapanekuni vahemikus 60 kuni 90 sekundit. Kindlasti ei tohiks see aeg olla pikem kui 2 minutit ja 30 sekundit.

Lüpsieelne udara stimuleerimine on äärmiselt oluline, sest käivitab oksütotsiini eritumise ja selle tagajärjel ka piima väljutamise. Eellüpsil mõne piimajoa väljalüpsmine igast udaraveerandist on parim oksütotsiini eritumise stimulaator.

Eellüps aitab leida ka kliiniliste mastiiditunnustega loomi ning eemaldada piima, mille bakterite ja somaatiliste rakkude arv on kõrgem.

Korralik stimuleerimine aitab vältida tühjaltlüpsi (vaakum täisvõimsusel, kuid piimavool väike või puudub) lüpsi alguses ja lõpus. Vähem tühjaltlüpsi tähendab vähem nisaotste vigastusi. Terved nisaotsad on lehmale eluliselt vajalikud, sest nad on esmasteks "kaitserajatisteks" mastiiditekitajate rünnakute vastu.

Piima kiireks väljalüpsmiseks ja tühjaltlüpsi vältimiseks peaks lüpsiprotseduur sisaldama:

  1. piisavalt aega udara stimuleerimiseks (vähemalt 15 sekundit),
  2. kogu udara ettevalmistamise aega (käed külge kuni seade alla) 60‑90 sekundit.

Lühem lüpsi aeg ja aeg, kui piimavool ja/või vaakum lüpsi alguses ja lõpus on madal, võib mõjutada lehma käitumist normaalsel lüpsil. Automaatse altvõtu seadeid tohib muuta agressiivsemaks (näiteks väga lühike viivitus enne altvõttu) ainult juhul, kui on täidetud eelnevad lüpsiprotseduuri soovitused.

Rahulik keskkond lüpsiplatsil soodustab piima väljutamist ja tühjakslüpsi. Adrenaliin stressis, valu tundvate ja hirmunud lehmade veres pärsib oksütotsiini toimet ning osa piimast jääb udarast välja lüpsmata.

Seda, kui efektiivsed on lüpsiprotseduurid teie laudas, saate kontrollida, võrreldes tabeli näitajaid oma karja andmetega.

Lüpsiplatside efektiivsuse üldised näitajad
Lüpsikordade arv 2x 3x
Keskmine piimavoolu kiirus (kg/min) ≥3,9 ≥2,9
Lehmi lüpsikoha kohta tunnis >4 >4,5
Piima lüpsikoha kohta tunnis 68kg 55kg
Esimese 2 minutiga kogutud piim ≥8,2kg ≥6,8kg
Osaline või peatunud piimavool <5% <10%
Piimavoolu kiirus altvõtul (kg/min) 0,7 1,0
Lüpsiseadme alloleku aeg 4 minutit esimese 11,4 kg kohta
+ 10 sekundit iga järgmise kg kohta

Juhul kui lüpsisüsteem teile soovitud andmeid ei paku, kasutage udara ettevalmistamise aja ja piimavoolu hindamiseks stopperit. Selleks et piima väljutamist õigesti hinnata, tuleks piimavoolu jälgida kogu lüpsi kestel. Loomulikult ei ole vaja seda teha kõigi loomadega, oluline on leida kindlad seaduspärasused (muster).Lõpuks küsige endalt järgmised küsimused:

  1. Kas udara stimuleerimise aeg lüpsiks ettevalmistusel on piisav?
  2. Kas "käed külge kuni aparaat alla" aeg on õige?
  3. Kas lüpsiaparaat võetakse alt õigeaegselt?
  4. Kas lehmad on lüpsi ajal rahulikud?

Lõpetuseks võib öelda, et lüpsirutiini tasub aeg-ajalt hinnata, sest see on kasulik nii loomapidajale kui lehmadele. Õige lüpsirutiin tõstab lüpsi efektiivsust ja mõjub hästi teie karja udaratervisele. 

 

Infolehe koostamisel on kasutatud piimandusajakirjas Progressive Dairyman avaldatud materjale


Viimati uuendatud 03.02.2017

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
Faks 738 7702
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)