Udara tervise aruanne

Kuna 1. märtsist 2003 kehtima hakanud Vabariigi Valitsuse määrusega nr. 38 on toorpiima kokkuostu kvaliteediklassidele nõudmised karmistunud, tuleb piimatootjatel senisest suuremat tähelepanu pöörata somaatiliste rakkude sisaldusele piimas. 2002. aastal oli Jõudluskontrolli Keskuse andmetel Eestis toorpiima keskmine somaatiliste rakkude arv 397 000/ml.

Kvaliteediklass

Kirjeldus

Bakterite üldarv ml-s

Somaatiliste rakkude arv ml-s

Eliit

Väga hea kvaliteet

Kuni 50 000

Kuni 300 000

Kõrgem

Hea kvaliteet

50 000 kuni 100 000

300 000 kuni 400 000

I

Rahuldav kvaliteet

100 000 kuni 200 000

400 000 kuni 600 000

II

Mitterahuldav kvaliteet

Üle 200 000

Üle 600 000

Lehma piim sisaldab alati mingil määral somaatilisi ehk keharakke. Kui lehm on terve, on tema piima somaatiliste rakkude arv (SRA) milliliitris 50 000 või alla selle. Suurema osa somaatilistest rakkudest moodustavad verest piima siirduvad vere valgelibled ehk leukotsüüdid. Väiksema osa somaatilistest rakkudest moodustavad udara näärmekoe ehk epiteelirakud.

Lehma haigestumisel udarapõletikku võib somaatiliste rakkude arv tõusta 500 000, teatud puhkudel ka kuni 50 miljonini ühes milliliitris piimas. Mastiidi korral moodustavad leukotsüüdid 90 - 95% kõigist somaatilistest rakkudest.

Lisaks mastiidile, mis oluliselt suurendab somaatiliste rakkude arvu, võib SRA tõus olla tingitud ka laktatsioonijärgust. Kõrgeim on see laktatsiooni esimestel päevadel ning laktasiooniperioodi lõpus. Udara traumad ning stress põhjustavad samuti SRA tõusu. Ka kõigub piima SRA kahe lüpsi vahelisel perioodil. Kohe pärast lüpsi (kuni 4 tundi) on piima SRA kõrge. Piima kogunemisel udarasse see langeb ja on madalaim enne järgmist lüpsi.

Looma vanus otseselt ei mõjuta piima SRA tõusu, kuid mastiiti põdenud loomadel see tõuseb loomade vananedes.

Haigete loomade väljaselgitamisel ja karja tervise hindamisel on piimakarja kasvatajatele kindlasti abiks Jõudluskontrolli Keskuse poolt pakutav udara tervise aruanne, mida on võimalik tellida trükisena või kasutada seda VISSU programmi vahendusel.

Udara tervise aruandes on ära toodud loomade toodang viimasel kontroll-lüpsil, laktatsiooni number ja päev, piima karbamiidisisaldus, SRA viimasel viiel kuul ja lüpsigrupi somaatiliste rakkude arv.

Lüpsigrupi SRA näitab grupi keskmist somaatiliste rakkude arvu ilma nende loomadeta, kes asuvad antud loomast nimekirjas kõrgemal. Seejuures jäävad joone peale need loomad, kelle piima SRA on kõrgem kui eliitpiimale lubatud (suurem kui 300 000/ ml). Viimases veerus olev arv näitab, mitme protsendi võrra antud loom grupi keskmist SRA mõjutab.

Udara tervise aruanne:

  • Aitab leida haiged loomad.
  • Aitab õige lüpsijärjekorra koostamisel.
  • Näitab, milliste loomade piima ei tohiks turustada.
  • Aitab hinnata lüpsjate tööd.
  • Aitab otsustada, kas loomi ravida või prakeerida ning vähendada kulutusi loomaarsti teenusele.

 2002. aasta parimad karjad keskmise SRA põhjal:

1-10 aastalehma
1. Endla-Irlanda Lõo Võrumaa
2. Aima Tuust Saaremaa
3. Ella Aav Pärnumaa

11-99 aastalehma
1. Mati Auväärt Saaremaa
2. Hugo Ristmäe Tartumaa
3. Ketu-Reinu Talu Läänemaa

Üle 100 aastalehma
1. Abaja Põllumajandusühistu Järvamaa
2. Serdna & Ko AS Harjumaa
3. Teng Toivo Saimre Talu Viljandimaa

Õnnitleme!

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
 
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)