Udarapõletiku hind

Mastiit ehk udarapõletik on karjakasvatajatele kulukam kui ükski teine piimakarjas leviv haigus. Kliiniliste ja varjatud nakkusjuhtude kontrolli all hoidmine tagab kvaliteetsema piima ja parandab ettevõtte kasumlikkust, kirjutab Pennsylvania piimakarjakasvatuse täiendkoolituse spetsialist Amber Yutzy.

Kulude kontrollimiseks ja optimaalse kasumi teenimiseks peab piimakarjakasvataja oskama hinnata kõiki oma karja majandamise valdkondi. Üheks kulude kokkuhoiu võimaluseks on haigusjuhtude arvu vähendamine karjas. Kõige kulukamaks piimakarjades levivaks haiguseks on udarapõletik, mis võib olla kas kliiniline või varjatud. Paljudes karjades on just varjatud udarapõletik peamiseks majandustulemusi mõjutavaks teguriks. Põhjuseks on asjaolu, et kroonilistel infektsioonidel on pikaajaline mõju kogu laktatsiooni piimatoodangule. Püsivad kauakestvad nakkuslike haigustekitajate infektsioonid võivad kahjustada udara näärmekoe rakke ja põhjustada piimatoodangu langust.

Varjatud udarapõletikule võib viidata suurenenud somaatiliste rakkude arv tankipiimas või üksiku lehma piimaproovis. Somaatiliste rakkude arv (SRA) hakkab tõusma, kui looma immuunsüsteem saadab valged verelibled udarasse võitlema põletikku põhjustavate haigustekitajatega. Keskmises USA piimakarjas jääb saamata umbkaudu 110 dollari väärtuses piima lehma kohta aastas ja see number kasvab iga aastaga. Piima kvaliteedi parandamine on oluline iga piimakarjakasvataja jaoks, kes soovib parandada oma ettevõtte kasumlikkust.

Kõrge SRAga piima ei soovi ka piimatöötlejad, sest sellest valmistatud toodete säilivusaeg on lühem. Lisaks on sellise piima valgusisaldus ja valgu kvaliteet madalam ning seetõttu madalam ka juustu saagis. Uuringute tulemused näitavad, et juustu saagis hakkab langema, kui üksiku lehma piima SRA on suurem kui 100 000 rakku milliliitris. Tankipiima keskmisest somaatiliste rakkude arvust rohkem mõjutab juustu saagist nende loomade osakaal grupis, kelle piima SRA on üle 100 000 rakku/ml.

Müüdud piima eest kõrgeima võimaliku hinna saamine on iga tootja jaoks äärmiselt oluline. Kvaliteetse piima eest saadav lisatasu on piimatootjale abiks oma ettevõtte rahalise seisu parandamisel ja üks vähestest võimalustest mõjutada müüdava piima hinda. Tootjad, kes jätavad selle võimaluse kasutamata, jäävad ilma ühest olulisest sissetulekuallikast.

Varjatud udarapõletiku leviku piiramine ning madala SRAga piima tootmine on võimalus täiendava tulu saamiseks kõrgema toodangu ja parema piima hinna kaudu. Paljud piimakarjakasvatajad võivad kinnitada, et kvaliteetse piima tootmiseks tehtud investeeringud tasuvad ennast ära.

Somaatilised rakud on verest piima siirdunud valgelibled ning udara näärmekoe epiteelirakud. Kui lehma udaras tekib põletik, siis saadab looma immuunsüsteem haiguskoldesse suurel hulgal vere valgeliblesid infektsiooniga võitlema. Piimatoodangu langus on tingitud haigustekitajate tekitatud kahjustustest ja udara näärmekoe kroonilisest armistumisest. Üldjuhul ei ole karja udaratervise olukorra parandamine lihtne, kuid varjatud mastiidi juhtude arvu piirates on võimalik saavutada arvestatavat piimatoodangu tõusu.

Rahalist kahju piimakarjakasvatajatele põhjustab ka kliiniline udarapõletik. Sageli võib olla selle suurust aga raske hinnata, sest kliiniliste tunnuste äratundmise oskus on eri töötajatel ja eri farmidel erinev. Erineb ka ravi ja mitte kõigis karjades ei peeta vajalikku arvestust esinenud haigusjuhtude kohta.

Tavaliselt on kliinilise mastiidi suurim kulu praakpiim. Mitmetes karjades võib praagitud piima hind olla märkimisväärne ja kaudselt anda aimu kliinilise mastiidi tekitatud kahjust.
Krooniliselt haiged lehmad, keda korduvalt on ravitud, panustavad tankipiima ehk siis müüdud piima hulka vähem. Kliiniliste haigusjuhtude ja praakpiima päevade üle arvestuse pidamisest võib abi olla optimaalse kasumlikkuse saavutamiseks.

Lehm on loomapidajale kasulik vaid juhul, kui ta toodab piima, mida saab müüa.

Saamata jäänud lisatasu, toodangu langus ja praagitud piim on vaid osa udarapõletike põhjustatud kuludest. Lisaks neile põhjustab mastiit loomade surmasid, praakimist, pärsib karja geneetilist potentsiaali ja halvendab sigivusnäitajaid. Neid täiendavaid kulusid on sageli raske õigesti hinnata. Kliinilise udarapõletiku juhtude ja nende ravi üle korrektse arvestuse pidamine ja igakuine SRA analüüs aitavad luua õiget pilti sellest, kui palju mastiit tegelikult maksab.

 

Infolehe koostamisel on kasutatud internetilehel www.thecattlesite.com avaldatud materjale


Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
 
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)