Uued võimalused Vissukese veterinaarandmete moodulis

EPJ Vissukese Vet. andmete mooduli kaudu saavad loomade haigestumist ja raviandmeid sisestada nüüd ka need, kes ravimiarvestust Vissukeses ei soovi pidada. Alates 2023. aastast peavad loomaarstid esitama aruanded kasutatud mikroobivastaste ravimite kohta. Registreerides Vissukese kaudu piimaveiste ravimise andmed, on võimalik aruandluseks vajalik info suurema vaevata kätte saada. Andmeid on Vissukeses võimalik registreerida üksiku looma kaupa või esitada failiga. Viimatimainitud lahendus on eriti mugav nendele, kes registreerivad raviandmed oma farmitarkvaras või peavad arvestust mingis muus andmebaasis.  

Failiga esitamiseks tuleb moodustada fail, mis sisaldab järgnevaid veerge: ravi kirje tunnus (s.o 20), ettevõtte jõudluskontrolli kood, looma registrinumber, ravi kuupäev, haiguse ID, pakendi kood, pakend sisaldab (ml/tk/gr), ühikuid korraga ning manustamise kordi. Haiguse ID ei ole kohustuslik väli, kui soovitakse koostada ainult antibiootikumide kasutamise aruannet. Samas annab haiguste registreerimine võimaluse saada ülevaate nii üksiklooma kui kogu karja tervise kohta. Raviarvestuse faili moodustamise juhend on leitav Vissuke - Sündmused - Failivahetus – Juhend, haiguste ID koodid on kirjas: Vissuke - Vet.andmed - Ravi - Haiguste nimekiri.

Näide:

20;888;10596608;10.11.2022;;1518274;tk;1;1
20;888;4983965;15.11.2022;577;1386446;ml;60;4
20;888;14376891;29.11.2022;633;1555321;ml;20;2

Ravikirjete lisamiseks üksiku looma kaupa tuleb avada vaade Vissuke - Vet.andmed - Lihtsustatud vet.arvestus - Sisestus. Esmalt tuleb valida kalendrist ravi toimumise kuupäev. Diagnoosi valik toimub rippmenüüst. Et kuvatav haiguste nimekiri ei oleks liiga pikk, saab Vissukese kasutaja haiguste nimekirja kohandada lühemaks, arvestades enda karja vajadusi (Ravi – Haiguste nimekiri). Pakendi lisamiseks tuleb avada välja kõrval asuv ravimite nimekiri ja päringusse (Täpsusta nimekirja) kirjutada pakendi kood või osa ravimi nimetusest ning kuvatud nimekirjast valida sobiv. Veterinaarravimite nimekirja täiendab EPJ jooksvalt Ravimiameti kaudu.

Ravikirjete järgnevad read (pakend sisaldab, ühikuid korraga, manustamise kordi) tuleb täita vastavalt teostatud raviskeemile. Viimasesse lahtrisse valitakse nimekirjast looma registrinumber. Loomade nimekiri on registrinumbrite kasvavas järjestuses, otsingut tehes saab nimekirja kitsendada, sisestades osa looma registrinumbrist.

SRE_1

Raviarvestuse ülevaade on nähtav Vissuke - Vet.andmed - Lihtsustatud vet.arvestus – Ülevaade. Lisaks looma registrinumbrile kuvatakse seal looma staatus, farm ja grupp, haiguse nimetus, pakendi kood ja ATC ning ravikordade arv ja raviks kasutatud ühikuid korraga. Vaikimisi kuvatakse jooksva aasta aruanne, kuid tabelit saab kitsendada, valides sobiva kuupäevade vahemiku. Tabeli veerge saab reastada veeru nimele klikkides. Kui ravi sisestamisel on eksitud, saab rida kustutada klikkides looma registrinumbrile.

SRE_1

Sisestatud andmed kajastuvad nii looma kaardil kui ka erinevates Vissukese aruannetes, k.a antibiootikumide ja veterinaarravimite kasutamise aruanded. Andmete õigsuse eest vastutab loomaomanik.

Vet. andmete moodulile on juurdepääsuõigus Vissukese peakasutajal, kes omakorda saab anda õigused nendele isikutele, kes peaksid saama ettevõtte andmeid sisestada (Seaded – Vet.seaded). Loomade ravimise andmed on näha kõigile, kellel on õigus antud karja andmeid näha.


Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
 
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)