SRE - somaatiliste rakkude eristamine

Udarapõletik on üks levinumaid ja kulukamaid haigusi piimakarjas. Lisaks majanduslikule kahjule halvendab haigus ka loomade heaolu.

Udarapõletiku kutsuvad esile udarasse tunginud mikroobid ja põletik võib kulgeda nii nähtavalt kui varjatult. Varjatud udarapöletiku korral on piim küll väliselt korras, kuid põletikunäitajad piimas on suurenenud. Varjatud udaranakkustega loomad on tervetele loomadele nakkuseallikaks. Kiire ja tõhus varjatud udarapõletike avastamine hoiab ära udaranakkuse leviku ning võimaldab kiiresti tõrjemeetmed kasutusele võtta.

Somaatiliste rakkude arv (SRA) on aastaid olnud üheks peamiseks udarapõletiku indikaatoriks. Regulaarne SRA monitooring annab ülevaate udarapõletiku olemasolust ja osakaalust karjas. Siiski ei saa ainult somaatiliste rakkude üldarvu kaudu eristada piimas esinevaid erinevaid somaatilisi rakke, kellel on põletiku arenemisel erinev roll. Somaatiliste rakkude hulka kuuluvad immuunsüsteemi rakud, mille ülesandeks on vallandada udaras nii põletikreaktsioon kui kõrvaldada nisajuha kaudu udarasse sattunud mikroobid. Nendeks rakkudeks on lümfotsüüdid, makrofaagid ja polümorftuumalised neutrofiilid (PMN), kelle arvukus ja osakaal sõltub udarapõletiku olemasolust. Nakkusvabas udaras on somaatilisi rakke vähe ning peamisteks rakutüüpideks on makrofaagid ja lümfotsüüdid. Udara nakatumise järgselt suureneb SRA märgatavalt ning ülekaalu saavutavad PMN (vt graafik, D. Schwarz, FOSS).

SRE_1
  • Makrofaagid ehk õgirakud on peamised udaras olevad rakud, kelle ülesandeks on eemaldada udarasse sattunud bakterid ja surnud koetükikesed. Makrofaagid tunnevad ära haigustekitava bakteri ning algatavad põletikureaktsiooni.
  •  Lümfotsüütide ülesandeks on tagada organismi immuunvastus ning toota antikehi.

Terve lehma (nakkusvabas) udaras on somaatiliste rakkude arv madal ning ülekaalus on makrofaagid ja lümfotsüüdid.

  •  Polümorftuumalised neutrofiilid on valgelibled, kes saabuvad udarasse põletiku tekkimisel. PMN ülesandeks on bakterite hävitamine ning udarakoe taastamine.

Udaranakkuse korral suureneb piimas SRA kiiresti ning selle tõusu põhjuseks on PMN, kes liiguvad kiiresti verest piima.

Somaatiliste rakkude eristamine (SRE) näitab, kui suure osa kõigist leukotsüütidest moodustavad PMN ja lümfotsüüdid. See info võimaldab hinnata põletikureaktsiooni olemasolu ja kulgu.

SRAd ja SREd arvestades saame loomad jagada nelja gruppi:

  • Terved loomad – SRA ≤ 150 ja SRE ≤ 65
  • Haiguseelne seisund/oht haigestuda – SRA ≤ 150 ja SRE > 65 „
  • Tõenäoliselt nakatunud lehmad, aktiivne faas – SRA > 150 ja SRE > 65 „
  • Tõenäoliselt krooniline udarapõletik – SRA > 150 ja SRE ≤ 65

SRE analüüside tulemused

EPJ somaatiliste rakkude eristamise analüüsid on nähtavad teenuse tellinud Vissukese kasutajatele. Loomapidajale näidatakse, millistesse gruppidesse lehmad kontrollpäeval jagunesid. Võrdluseks on toodud eelmise kontrollpäeva andmed ja viimase kolme kuu keskmine.

SRE_2

Lisaks tabelile on tulemused esitatud ka graafiliselt. Graafik aitab leida, millisele vanusegrupile või millises laktatsioonistaadiumis lehmadele rohkem tähelepanu pöörata.

SRE_3

Samuti on võimalik näha, mis on toimunud lehmadega kahe kontroll-lüpsi vahelisel ajal – millisesse udaratervise gruppi on loomad liikunud.

SRE_4

Analüüs annab informatsiooni, kas mastiiditõrje on olnud efektiivne ning millistele loomadele tuleks enam tähelepanu pöörata.

SRE tellimine

Teenuse kasutamiseks tuleb tellida kogu karjale piimaanalüüside pakett “Piimaanalüüsid + SRE”. Tellimiseks tuleb EPJ-le esitada avaldus või tellida teenus Vissukeses (Seaded – SRE tellimine). Teenus on n.ö karjapõhine – eraldi farmide/gruppide kaupa seda tellida ei saa.

Teenuse hind: vt hinnakiri.

SRA ja SRE kombineeritud kasutamine annab täpsema ülevaate karja udaratervise olukorrast, aitab lehmi grupeerida, otsustada ravi või praakimise üle. 


Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
 
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)