Tiinuse test piimast – teenuspaketid

Tiinuse testi regulaarsetel kasutajatel on mugav kasutada teenuspakette, mis teevad teenuse saamise mugavaks ja lihtsaks. Kui teenuspakett on tellitud, ei pea loomapidaja enam ükshaaval märkima lehmi, kelle tiinust soovitakse kontrollida – saavutatakse töö ja aja kokkuhoid ning kõik vajalikud lehmad on kontrollitud.

Teenuspakette saavad tellida need  loomapidajad või nende töötajad, kes sisenevad EPJ veebirakendustesse ID-kaardi või Mobiil-ID-ga ja kellel on karjas peakasutaja õigused või volitus teenuse tellimiseks. Teenuspakettide kasutamisel peavad kontroll-lüpsi tulemused EPJ-le jõudma elektrooniliselt – failiga või Vissukese kaudu. Kontroll-lüpsi tulemused peavad olema EPJ-s  hiljemalt piimaproovide kogumispäeva õhtuks.

Pakettide kirjeldused

AEsimene seemendusjärgne tiinuse kontroll – nimekirjas on lehmad, kelle seemendusest on möödunud 28 kuni 79 päeva ja andmebaasis puudub tiinuse kontrolli (EPJ tiinuse testi tulemusel või loomapidaja poolt esitatud) märge tiine/mittetiine ning puudub märge planeeritava praakimise kohta. Nimekirja tulevad ka loomad, kelle eelmise tiinuse kontrolli tulemus oli “kontrolli uuesti” ja need, kelle tiinuse kontroll oli enne 28. seemendusjärgset päeva ning tulemus oli “mittetiine” (kuna tiinuse kontroll oli liiga vara, võis tiinuse kontrolli tulemus olla vale).

BTiineks tunnistatud lehmade kontroll pärast kriitilist perioodi – nimekirjas on lehmad, kelle seemendusest on möödunud vähemalt 80 päeva ja andmebaasis on märge ‘tiine’ või “kontrolli uuesti” (EPJ tiinuse testi tulemusel või loomapidaja poolt esitatud). Viimasest tiinuse kontrollist tulemusega “tiine” peab olema möödunud vähemalt 40 päeva. Nimekirjas on ka kõik lehmad, kelle seemendusest on möödunud rohkem kui 80 päeva ja puudub märge tiinuse kontrolli ja planeeritava praakimise kohta. Kui lehma on sellel perioodil (80 või enam päeva seemendusest) kontrollitud ja vastus on “tiine”, ei ilmu lehm edaspidi enam paketi “B” nimekirja.

CKinnijätmiseelne kontroll – nimekirjas on lehmad, kelle seemendusest on möödunud vähemalt 180 päeva aga mitte üle 240 päeva ja keda ei ole viimase 50 päeva jooksul kontrollitud. Andmebaasis on märge “tiine” või “kontrolli uuesti” (EPJ tiinuse testi tulemusel või loomapidaja poolt esitatud), puudub märge planeeritava praakimise kohta ja lehmale ei ole registreeritud kinnijättu. Kui lehma on perioodil

180-240 päeva seemendusest kontrollitud ja vastus on “tiine”, ei ilmu lehm edaspidi enam paketi “C” nimekirja.

DTiinuse kontroll enne praakimist – nimekirjas on lehmad, kellel on andmebaasis märge planeeritava praakimise kohta ja kelle tiinust ei ole viimase 50 päeva jooksul kontrollitud. Kui lehma on pärast viimast seemendust kontrollitud ja tulemus on “mittetiine” või kui viimasest seemendusest on möödas rohkem kui 240 päeva, ei ilmu lehm enam nimekirja.

E"Kahtlaste" kontroll – nimekirjas on lehmad, kellel on andmebaasis viimase tiinuse kontrolli/tiinuse test piimast tulemus "kontrolli uuesti" ning kontrolli järgselt ei ole registreeritud uut seemendust või poegimist.

Teenuspakettide nimekirjad luuakse EPJ poolt Vissukesse seisuga kaks päeva enne piimaproovide kogumispäeva. Nimekiri saadetakse ka teenuse tellimisel registreeritud e-posti aadressil. Nimekirju on võimalik kontrollida ja vajadusel lehmi eemaldada. Lehmi on nimekirjast võimalik eemaldada kuni piimaproovide kogumispäeva hommikuni. Kui muudatusi ei tehta, teostab EPJ tiinuse kontrolli analüüsid loodud nimekirjade alusel.

Pakette saab omavahel kombineerida – valida üks või mitu paketti vastavalt karja vajadustele. Samuti saab valitud paketti muuta või paketist loobuda. Nimekirju saavad Vissukeses vaadata ka need kliendid, kes pakette tellinud ei ole (Vissuke – Täiendavad – Tiinuse paketid).


Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
 
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)