Sigade jõudluskontrollist

Jõudluskontroll on sigade põlvnemis-, toodangu- ja testiandmete kogumine geneetilise hindamise läbiviimiseks, milles osalevad loomapidaja, Eesti Tõusigade Aretusühistu (ETSAÜ) ja Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS.

Jõudluskontrolli eesmärk on:

  1. loomakasvatussaaduste tootmise efektiivistamine põllumajandusloomade jõudluskontrolli teostamise abil,
  2. anda firmadele võimalus määrata farmi keskmiste tootmisnäitajate alusel oma asukoht konkurentide hulgas. Selline võrdlus annab võimaluse hakata tegelema farmis esinevate kitsaskohtade lahendamisega, muutmaks firma töö efektiivsemaks,
  3. langetada aretusalaseid otsuseid loomade geneetilise hinnangu põhjal.

Jõudluskontrolli läbiviimise olulised etapid:

  1. põlvnemis- ja jõudlusandmete kogumine farmidest,
  2. andmete loogilisuse kontrollimine ja kandmine Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i andmebaasi,
  3. iganädalane geneetiline hindamine,
  4. hindamistulemuste edastamine,
  5. erinevate statistiliste analüüside koostamine vastavalt vajadusele.

Jõudluskontrolli läbiviimiseks vajalikud andmed kogutakse andmebaasi vastava tarkvaraprogrammiga, milleks on 2006. aastast alates Possu programm. Kuna Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi andmebaasis säilitatakse kõigi jõudluskontrollialuste sigade, k.a ETSAÜ seemenduskultide põlvnemis- ja toodanguandmeid, avaneb loomaomanikule võimalus kasutada paaridevaliku programmi ning aretusorganisatsioonile põlvnemistunnistuste printimisvõimalus. Kui Possut kasutatakse vaid farmisiseselt (andmeid ei edastata jõudluskontrolli andmebaasi), siis loomade geneetilist hindamist ei toimu, ka karja tootmistulemusi ei ole teiste farmidega võimalik võrrelda.

Jõudluskontrolli alustamiseks esitatatakse avaldused jõudluskontrolli alustamise ja andmebaasi kasutusõiguse kohta. Sellega kaasneb vajadus osta Possu programm ja aastane litsents, sest lisaks jõudlusandmete kogumisele on selles sadu kasulikke trükiseid seafarmi edukaks majandamiseks. Uus alustaja saab väljaõppe ja vastava tunnistuse jõudlusandmete kogujana ning Possu programmi kasutajana. Siit saab ülevaate tunnistusega jõudlusandmete kogujatest maakondade kaupa.

Jõudluskontrolli läbiviimisel lähtutakse järgnevast:


Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
 
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)