POSSU- seakasvatustarkvara

Sigade jõudlusandmete kogumise programm "Possu 3"

Kasutatav Possu programmi versioon on kolmas, millesse on lisandunud nuumikute moodul. See annab võimaluse vaatluse alla võtta lisaks põhikarjale ka noorsead ja nuumikud alates võõrutamise momendist. Possu 3 võimaldab koostada töömahukat käibearuannet. Lisaks loomade käibele on programmis ka söötade käive, analüüsid söödakulu, söödaväärinduse ja juurdekasvude kohta. Possu 3-ga on võimalik töötada erinevat tüüpi farmides – täistsükliga seafarmis, põrsatootmisele spetsialiseerunud või nuumikute kasvatamisega tegelevates farmides. Programmiga on võimalik hallata kogu seakarja majandamist, k.a ravimite ja vaktsiinide kasutamist. Sisestada on võimalik sigade põlvnemise, reproduktsiooni- ja nuumajõudluse ning karjatesti andmeid. Olles jõudluskontrolli klient, saab programmis näha ka loomade aretusväärtuse hinnangud, mis on oluline teave karjatäienduse valikul. Sigade põlvnemist näeb programmis kolme põlvkonna ulatuses.
Possus kasutusel olev Soomega analoogne karjatesti indeks (T-indeks) annab võimaluse sigade karjatesti andmete võrdlemiseks põhjanaabritega.

Lisaks eelpool nimetatule leiab programmist sadu kasulikke analüüse töö efektiivseks korraldamiseks farmis. Kõiki trükiseid on võimalik ise kujundada, printida, kopeerida MS Excelisse või eksportida Possust PDF failina. Samuti saab välja printida raamatupidamise tarvis käibedokumente loomade sünni, hukkumise ja kaalumise kohta ning saatelehti karjast väljamineku kohta.

Programm on paindlik, mis tähendab seda, et kasutaja võib vastavalt farmi töökorraldusele kasutada erinevaid mooduleid kas eraldi või koos. Possu 3 kasutamiseks on võimalikud järgmised variandid:

  • Osta programmi litsents nii emiste kui ka nuumikute mooduli andmebaasi haldamiseks;
  • Osta programmi litsents ainult emiste mooduli andmebaasi haldamiseks;
  • Osta programmi litsents ainul nuumikute mooduli andmebaasi haldamiseks.

Soovitused otsuse langetamiseks tulenevad sellest, et Possu programmiga ei saa paralleelselt töötada kaks erinevat inimest üheaegselt erinevates arvutites . Varukoopiate vahetamisega ja kordamööda töötamisega ei ole kaitstud andmete turvalisus. Kui emised ja nuumikud asuvad ühes hoones ja programmi kasutab üks inimene, on soovitatav tellida litsents nii emiste kui ka nuumikute mooduli kasutamiseks. Mõlemad andmebaasid on sel juhul kasutatavad ühes programmis ja andmeid peab sisestama Possusse üks inimene. Kui emised ja nuumikud asuvad erinevates ehitistes ja programmi hakkab kasutama kaks erinevat inimest erinevates arvutites, siis on vaja tellida litsentsid eraldi emiste moodulile ja nuumikute moodulile.

Kui emised ja nuumikud asuvad erinevates ehitistes, aga andmeid hakkab programmi sisestama ainult üks inimene, siis võib tellida programmi, milles on litsents nii emiste kui ka nuumikute andmebaasi majandamiseks.

Possu kasutuslepingu järgi antakse programm farmidele kasutamiseks litsentsi alusel, mis väljastatakse kasutajale vastavalt loomade arvule tähtajaliselt piiratud aastaseks perioodiks. Litsentsi aegumistähtaja saabumisel annab programm märku litsentsi uuendamise vajadusest. Kui litsentsi ei uuendata, siis programm blokeerub ja sisestatud andmetega töötada ei ole võimalik.

Litsentsimaks koosneb fikseeritud summast, millele lisandub tasu emise ja nuumiku kohta vastavalt hinnakirjale.

Perioodi keskel on loomaomanikul võimalik emiste või nuumikute litsentsi suurendamiseks. Litsentsimaks arvutatakse sel juhul lisanduvate loomade eest vastavalt Jõudluskontrolli Keskuse hinnakirjale nende kuude eest, mis on jäänud kehtiva litsentsi lõpuni.

Litsentsi peatamise või vähendamise võimalus on loomaomanikul uueks perioodiks, informeerides sellest Jõudluskontrolli Keskust iga aasta jaanuari kuus. Kui seda ei ole tehtud, väljastatakse uus litsents koos arvega uueks, aastaseks perioodiks.

Programm on eestikeelne, programmeeritud töötamiseks Windows keskkonnas. Programmi esmakordsel kasutajal on võimalik tellida kaheks kuuks tasuta demoversioon.
Lisainformatsiooni saab telefonil 738 7746.


Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
 
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)