Possu kasutamise tingimused

Farmi litsents

 • TARKVARA abil reaalse eksisteeriva isiku (juriidilise või füüsilise) reaalselt eksisteeriva seafarmi majandamiseks tuleb taotleda FARMI LITSENTS, mille väljastab Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS.
 • FARMI LITSENTSI taotlemisel tuleb Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASle teada anda plaanitav maksimaalne põhikarjaloomade arv (kõik emised ja kuldid), ja maksimaalne noorsigade arv (alates võõrutamisest kuni sea realiseerimiseni). See arv saab olema maksimaalselt TARKVARASSE aktiivsena registreeritavate loomade arv.
 • Seoses kasutaja põhikarjaloomade arvu suurenemisega saab taotleda Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASlt FARMI LITSENTSI põhikarjaloomade arvu suurendamist. Selleks tuleb esitada Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASle vabas vormis avaldus.
 • FARMI LITSENTSiga on määratud, milliseid TARKVARA MOODULeid on KASUTAJAL õigus kasutada.
 • FARMI LITSENTS on tähtajaline.
 • FARMI LITSENTS antakse välja ühe põhiversiooni piires.
 • Uue TARKVARA VERSIOONI kasutama hakkamiseks tuleb taotleda uus litsents.
 • Ühel seakarjal saab olla vaid üks kehtiv FARMI LITSENTS.

FARMI LITSENTSI taotluse rahuldamisel saadetakse litsentsi taotlejale fail, mis tuleb importida Possusse.
Kui LITSENTSI hoidja jagab oma farmi andmetega varukoopia kolmandale isikule (näiteks konsulendile), siis sellega antakse kaasa ka litsents.

Possu kasutusleping

 

Tarkvara Possu installeerimise käigus on kasutajal võimalik tutvuda Possu kasutuslepinguga. Installeerimise jätkamiseks on kasutajal vaja nõustuda Possu kasutustingimustega. Olles installeerinud Possu oma arvutisse, siis käsitletakse seda kui antud lepingutingimustega nõustumist.

Toome siinkohal ära olulisemad nüansid, millele juhitakse ka kasutuslepingus tähelepanu.

 • KASUTAJAL on õigus installeerida TARKVARAst nii palju koopiaid kui soovitakse nii mitmesse arvutisse kui soovitakse.
 • Kui TARKVARAs asub mingi konkreetse seakarja andmebaas, siis seda loetakse vastava farmi majandamiseks TARKVARA abil.
 • TARKVARA kasutamiseks mingi kindla eksisteeriva farmi majandamiseks tuleb Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASst taotleda FARMI LITSENTS vastavalt JKK kehtivale hinnakirjale.
 • FARMI LITSENTS on kasutatav suvalises TARKVARA sisaldavas arvutis ning FARMI LITSENTSi omanik otsustab, kellele ta lubab oma farmi FARMI LITSENTSi kopeerimist.
 • Keelatud on farmi majandamine kolmanda farmi FARMI LITSENTSI kasutades.
 • KASUTAJALE ei ole lubatud TARKVARA (sh ka sellega kaasaskäivat dokumentatsiooni) rentida, liisida ja laenata.
 • TARKVARA KASUTAJALE ei ole lubatud:
  TARKVARAST koopiate tegemine kasu saamise eesmärgil;
  TARKVARA suletud failide avamine, TARKVARA tõlkimine, kohandamine, modifitseerimine, parandamine või muul viisil ümber töötamine ilma Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS kirjaliku loata.
 • KASUTAJA peab tegema kõik temast oleneva selleks, et ära hoida kolmandate isikute poolt TARKVARA kasutamistingimuste rikkumist.
 • Kasutamise periood. TARKVARA võib kasutada ajaliselt piiratud perioodi vältel. Minimaalne periood on üks aasta ja selle möödudes ei ole võimalik TARKVARA kasutada. Vajalik on litsentsi uuendamine.
 • TARKVARA võib kasutada kasutusõiguse eest tasu maksmata üksnes TARKVARAGA tutvumise eesmärgil Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS poolt ajaliselt piiratud perioodi vältel.
 • Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASl on õigus väljastada TARKVARA uusi versioone (edaspidi – TARKVARA UUENDUS).
 • Juhul kui TARKVARA UUENDUS on defineeritud parandusena (patch), loetakse TARKVARA UUENDUS pärast paigaldamist TARKVARA lahutamatuks osaks ning litsentseeritakse käesoleva LEPINGUGA.
 • Juhul kui TARKVARA UUENDUS on tähistatud versiooniuuendusena (upgrade), moodustab TARKVARA UUENDUS koos versiooniuuenduse aluseks oleva TARKVARAGA uue TARKVARA, mille kasutamist reguleerib FARMI LITSENTS.
 • TARKVARA UUENDUSE saamiseks peab KASUTAJA omama vastavat FARMI LITSENTSI. FARMI LITSENTSI eest tuleb maksta JKKs kehtiva hinnakirjaalusel.
 • Õigus kasutada TARKVARA farmi majandamiseks tekib peale KASUTAJALE väljastatud arve tasumist ja Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASst saadetud FARMI LITSENTSI TARKVARAsse laadimist.
 • FARMI LITSENTSI hind sõltub farmi suurusest ja soovitavast TARKVARA funktsionaalsusest.

Possu täielikku kasutuslepingut saab lugeda siit


Viimati uuendatud 09.01.2015

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
 
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
 • Isikukood (xxxxxxxxxxx)