2023. aasta jõudluskontrolli aastakokkuvõtted

2024-02-15 10:27:00Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi (EPJ) andmetel oli jõudluskontrollialuste lehmade 2023. aasta keskmine piimatoodang 11 114 kg. Võrreldes 2022. aastaga suurenes piimatoodang 486 kg, mis on viimase 20 aasta suurim tõus.

Piimaveiste jõudluskontroll

Eesti holsteini tõugu lehmade keskmine piimatoodang oli 11 394 kg, eesti punast tõugu lehmadel 9529 kg ja eesti maatõugu lehmadel 4649 kg.

Maakondade arvestuses olid parimad Järva- ja Põlvamaa. Lehma kohta saadi Järvamaal 11 734 kg ja Põlvamaal 11 615 kg piima. Kolmas oli Valgamaa, kus piimatoodang lehma kohta oli 11 614 kg.

Parimad karjad aasta keskmise piimatoodangu põhjal olid:

kuni 100 aastalehmaga karjadest OÜ Luige Farmer, Raplamaa – 12 173 kg,

üle 100 aastalehmaga karjadest Osaühing Kaiu LT, Raplamaa – 14 506 kg.

Lehmade tervist ja piima kvaliteeti näitav somaatiliste rakkude arv toodetud piimas oli madalaim järgmiste loomapidajate karjades:

kuni 100 aastalehmaga karjadest Sooaluste Veis OÜ, Raplamaa;

üle 100 aastalehmaga karjadest Osaühing Kaiu LT, Raplamaa.

Piimaveiste jõudluskontrollis oli 01.01.2024 seisuga 351 karja ja 80 679 lehma, mis moodustab 97% Eesti lehmadest. Kõige rohkem on jõudluskontrollis lehmi Järvamaal (13 336), Lääne-Virumaal (10 643) ja Pärnumaal (9611).

Võrreldes aastataguse ajaga on lehmade arv vähenenud 341 võrra ja karjade arv 20 võrra.

Põhjalikum info piimaveiste jõudluskontrolli tulemuste kohta on EPJ kodulehel.

Lihaveiste jõudluskontroll

Lihaveiste jõudluskontrollis oli 01.01.2024 seisuga 429 karja 32 734 veisega, sealhulgas 14 130 ammlehma. Eelmise aasta algusega võrreldes on jõudluskontrollis olevate lihaveiste arv vähenenud 2912 veise võrra. Kõige enam on lihaveiste jõudluskontrollis veiseid Pärnumaal (5090), Saaremaal (4446) ja Lääne-Virumaal (3726).

Kõige rohkem on jõudluskontrollis aberdiin-anguse tõugu (9527), seejärel limusiini (6817) ja herefordi (5313) tõugu lihaveiseid.

Suurimad karjad lihaveiste jõudluskontrollis:

Osaühing Mooste Farmerid, Põlvamaa – 411 ammlehma;

Mittetulundusühing Looduslikud Niidud, Saaremaa – 276 ammlehma;

Osaühing Rivalte Grupp, Lääne-Virumaa – 208 ammlehma.

Sigade jõudluskontroll

Sigade jõudluskontrollis oli 01.01.24 seisuga 24 karja ja 9713 siga. Kõige rohkem on jõudluskontrollis sigu Lääne-Virumaal (3148), järgnevad Saaremaa (2005) ja Harjumaa (1286). Aastaga on sigade arv suurenenud 585 võrra.

Suurimad karjad sigade jõudluskontrollis on:

OÜ Hinnu Seafarm, Harjumaa – 691 emist;

OÜ Viru Peekon, Lääne-Virumaa – 542 emist;

OÜ Vinimex, Lääne-Virumaa – 516 emist.

EPJ andmetel sündis emise pesakonnas keskmiselt 13,7 elusat põrsast, suurenedes aastaga 0,2 põrsa võrra. Suurima viljakusega emised olid OÜs Hinnu Seafarm, kus pesakonnas sündis  keskmiselt 15,6 elusat põrsast. Pesakonna keskmisena võõrutati 2023. aastal 11,9 põrsast. Kõige rohkem põrsaid võõrutati OÜs Hinnu Seafarm (13,4) ja OÜs Viru Peekon (13,4).

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Rg-kood 12760791
F. Tuglase 12, Tartu linn, 50094, Eesti
Oleme avatud
E-R 8.00-16.30
EPJ Facebookis
Tel 738 7700
 
epj@epj.ee

EPJ serverisse sisselogimine

Kasutaja nimi
Salasõna


mobiilID   Sisene Mobiil ID-ga
Isikukood:
GSM number:

Smart-ID
  • Isikukood (xxxxxxxxxxx)